Preponderantly Melting Ward - I Liked The Vinavera So Much, I Bought The Company!

coaching stockholm

Om man behöver coaching i stockholm kan man få det mitt i centrum. Det är bara att boka en tid, men det är bra om man vet före besöket vad man förväntar sig av det. Egentligen borde vi kunna vara våra egna perfekta coacher, om vi bara tog oss tid att tänka över vad vi egentligen vill, vilka vi är och inte minst lärde oss att ställa oss själva de rätta frågorna. Vi kan ju inte förvänta oss att svaren ska vara de vi önskar om vi inte ens vet hur vi ska formulera frågorna. Vad allting handlar om är nog egentligen en fråga om att våga stanna upp och tänka efter lite oftare och djupare.